Over het Genootschap van Hypotheek Makelaars

De hypotheekadviseur

Er zijn vandaag de dag tal van hypotheekadviseurs actief. Dit kunnen makelaars of bemiddelaars in onroerend goed zijn, maar ook assurantie-adviseurs of franchise-organisaties. Sinds een aantal jaren bestaat voor hypotheek-adviseurs de mogelijkheid zich te laten beëdigen tot 'makelaar in hypotheken'.

De makelaar in hypotheken

De beëdiging tot makelaar in hypotheken gebeurt door de Stichting Beëdiging Makelaars in Hypotheken. Door de hoge eisen die aan de vakbekwaamheid en objectiviteit van de makelaar in hypotheken gesteld worden, is de verwachting dat hun aantal relatief beperkt zal blijven.

Erkend en onafhankelijk

Voor de consument betekent dit dat als hij gebruik maakt van de diensten van een makelaar in hypotheken, hij verzekerd is van erkende en onafhankelijke deskundigheid. Een hele geruststelling in een periode waarin de financiële markt constant in beweging is en het aanbod van hypothecaire voorzieningen steeds groter -dus onoverzichtelijker- wordt.

Weloverwogen keuze

De makelaar in hypotheken heeft een bijzondere deskundigheid. Hij is gespecialiseerd in alle financiële aspecten die bij het kopen van een huis om de hoek komen kijken. Als geen ander weet hij een weloverwogen keuze te maken tussen mogelijkheden en risico's.

Totaaladvies

Voor een makelaar in hypotheken vormt een hypothecaire lening een onderdeel van het totaalpakket aan bezittingen en financiële verplichtingen. Samen met u maakt hij een begrijpelijk en verantwoord overzicht van zaken als inkomensontwikkeling, pensioenvoorzieningen, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico's en vermogen.

Binnen dit totaalpakket van verplichtingen en mogelijkheden wordt de best passende hypotheek gezocht. Dat is dus per definitie een persoonlijke, op uw situatie afgestemde financieringsvorm, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw huidige en toekomstige situatie.

Het Genootschap van Makelaars in Hypotheken

Vrijwel alle makelaars in hypotheken hebben zich verenigd in het Genootschap van Makelaars in Hypotheken. Het doel van dit genootschap is de vakkennis van de leden zo hoog mogelijk te houden door onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Het genootschap probeert ook, door overleg met hypotheekverstrekkers en overheid, de hypotheekvoorwaarden zo gunstig mogelijk te laten zijn. Verder ontwikkelt het genootschap zelf nieuwe financieringsvarianten die aansluiten op maatschappelijke en economische veranderingen.

 

Het genootschap

Het Genootschap van Makelaars in Hypotheken is een kleine club van beëdigde hypotheekmakelaars.

Omdat onze toenmalige regering in al haar wijsheid besloten heeft de makelaardij na 800 jaar af te schaffen, zullen er nooit meer nieuwe makelaars in hypotheken door de rechtbank beëdigd worden.

Reden, waarom het bestuur van het GMH contact heeft opgenomen met de directie van het Keurmerk Hypotheek Bemiddeling om in overleg de ca. 500 aangesloten onafhankelijk hypotheekadviseurs de gelegenheid te geven lid te worden van het GMH en beëdigd te worden tot Makelaar in Hypotheken GMH. Hiertoe is de Stichting Beëdiging Makelaars in Hypotheken GMH opgericht die werkt naar analogie van de NVM en de Rentmeestersvereniging. De beëdigingscommissie zal worden gevormd door een rechter, een notaris en een bestuurslid van het GMH.

Juist nu er weer een vernieuwde vraag komt vanuit de politiek om een eed te realiseren voor financiële dienstverleners is het zinvol om als beëdigd makelaar in hypotheken naar buiten te treden. Hierbij ziet een klant onmiddellijk dat hij niet met zomaar iemand te maken heeft. Deze financiële dienstverlener is vakkundig, goed opgeleid, en volledig gescreend. Er zullen wel aan de kandidaten van het Keurmerk aanvullende eisen worden gesteld.

De toelatingseisen

Als toelatingseisen worden gesteld:

  • Aangesloten zijn bij het Keurmerk of equivalent hiervan.
  • Een door het bestuur goedgekeurd controlesysteem.
  • Erkend Hypotheek adviseur (SEH).
  • Drie jaar aantoonbare praktijkervaring.
  • Een verklaring van goed gedrag.

Kosten

Aan de beëdiging zijn kosten verbonden te weten € 500,- (geen BTW); de jaarcontributie bedraagt normaliter € 150,- (bij betaling binnen drie weken € 125,-).

 

Disclaimer | Copyright 2009 - Alle rechten voorbehouden